Szabályzatok

Adatkezelési Tájékoztató

Bartolucci Fajátékpláza webáruház

A Spatrend Kft. (2096 Üröm, Kőbánya út 16., fajatek@fajatekplaza.hu; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett  http://fajatekplaza.hu/ domain alatt elérhető Bartolucci Fajátékpláza webáruház (továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás keretében megvalósított regisztrációval és/vagy hírlevél feliratkozással Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi

 

Adatkezelési tájékoztató

 

keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

 

         I.            Adatkezelő: Spatrend Kft. 2096 Üröm, Kőbánya út 16. leiratkozas@spatrendonline.hu

        II.            Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

      III.            Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:

a)       Vásárlás, regisztráció

b)       Hírlevél feliratkozás

 

ad a) Vásárlás, regisztráció

 1. Kezelt adatok köre a regisztráció kapcsán: email cím, jelszó, IP cím, automatikusan kiosztott egyedi user azonosító, Facebook Connect regisztráció esetén a Facebook azonosító. A Facebook Connect alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Üzemeltető felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.

Kezelt adatok köre a vásárlás kapcsán: szállítási és számlázási adatok (név/cégnév, cím), telefonszám, email cím, kreditek száma, vásárlás/megrendelés azonosítója.

 1. A regisztrációhoz szükséges email cím és jelszó megadása, valamint a megadott email címre kiküldött aktiváló link 7 naptári napon belül történő lekattintása, azaz a regisztráció véglegesítése.
 2. Adatkezelés célja: a http://fajatekplaza.hu/ weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

-    a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;

-    Webáruházban történő vásárlás;

-    Webáruházban megtalálható termékek kedvencként és/vagy kívánságlistára elmentése;

-    a felhasználó kreditjeinek nyilvántartása;

-    a felhasználó által generált tartalmak tárolása;

-    esetleges vásárlói panaszok kezelése;

-    külön hozzájárulás alapján nyereményjátékokban részvétel.

 1. Adattovábbítás: a megrendeléskor közölt, a megrendelt termékek kézbesítését végző szolgáltató számára.
 2. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Vásárlás esetén az adatkezelés az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken alapul.
 3. Adatok módosítása, helyesbítése: a weboldalra történő belépést követően a Profilom menüpontban megadott adatok módosíthatóak. Ezen adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől is kérhető.
 4. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

-     regisztráció véglegesítése hiányában 7 nap elteltével a megadott adatok automatikusan törlődnek;

-     szankciós jelleggel: előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben a felhasználó Weboldalon kifejtett aktivitása visszaélésszerű, jogszabályba ütközik, illetve az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;

-     érintett saját maga belépést követően a Profilom menüpontban törölheti regisztrációját, valamint az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a regisztrációt;

-     regisztrációkor megadott adatokkal történő utolsó belépéstől számított 2 naptári év elteltével a törlést megelőző értesítés mellett.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: ügyfélkapcsolatnak minősülő adatkezelés.

 

ad b) Hírlevél feliratkozás

 1. Kezelt adatok köre: név, email cím, lakcím, telefonszám.
 2. Hírlevél feliratkozás lehetséges módjai:

-     a Weboldalon, mely esetben a feliratkozás tényéről Üzemeltető értesítő email küld a megadott email címre;

-     az Üzemeltetőnek írásban, személyesen adott hozzájárulás.

 1. A Hírlevél reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés. A hírlevélre történő feliratkozás az érintett nevének és e-mail címének, esetenként postai levelezési címének és telefonszámának megadásával történik. A Hírlevélre történő feliratkozással az érintett beleegyezik, hogy megadott elérhetőségein az Adatkezelő saját vagy üzleti partnerei ajánlataival keresse meg, valamint megadott adatait továbbítsa az Eventus-Trade Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kőbánya út 16. cégjegyzékszám: 13-09-114116 adószám: 12759471-2-13, ügyvezető és tulajdonos: Vezse Roland) számára közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljából, és az adatokat az Eventus-Trade Kft. a hozzájárulás visszavonásáig kezelje.
 2. Adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés küldése
 3. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (2) bekezdésében, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-aiban meghatározottak alapján.
 4. Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől kérhető.
 5. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

-     a hozzájárulás visszavonásáig;

-     adattörlés az érintett kérelemére bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül történik meg. A kérelem benyújtható a hírlevél alján található leiratkozó link lekattintásával, vagy az Üzemeltető részére küldött elektronikus vagy postai levélben.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64114/2013.

 

Figyelem! A regisztráció bármilyen okból történő megszűnése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását. A hozzájárulás visszavonása adatkezelőnként (Spatrend Kft., Eventus-Trade Kft.)külön-külön szükséges!

 

      IV.            A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

       V.            Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

      VI.            A Üzemeltető Magyarország területén, a SZERVERNET Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. székhelyén található szerveren tárolja a Felhasználók személyes adatait.

    VII.            Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.

   VIII.            A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha

-     az adatkezelés bármely okból jogellenes;

-     az adatkezelés célja megszűnt;

-     a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

-     a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

      IX.            A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

       X.            Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

      XI.            Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

    XII.            Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

   XIII.            A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani.  Alkalmazott cookie-k:

-          belépési adatok tárolása oly módon, hogy a mentett jelszó nem visszanyerhető;

-          24 perc időtartamú és/vagy a böngésző bezárásáig session cookie a profilba történő belépés azonosítására;

-          7 napig böngésző cookie a kosár tartalmának megőrzésére.

A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges.

  XIV.            A megvásárolt termékek kiszállítását végző szolgáltató: A vásárlás folyamatában adott tájékoztatás szerint.

 

Budapest, 2014. október 3.