Szabályzatok

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Bartolucci Fajátékpláza webáruház

 

1. Általános információk

http://fajatekplaza.hu linken elérhető Bartolucci Fajátékpláza webáruházban (továbbiakban: Webáruház vagy Weboldal) forgalmazott termékekre megrendeléseket kizárólag a kosárba helyezve, és a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadva történő megrendelési folyamaton keresztül fogadunk el. A termékekről részletes információt azok képére vagy nevére kattintva kaphat.

A megrendelés teljesítésének feltétele a SpaTrend Kft.2096 Üröm, Kőbánya út 16 fajatek.@fajatekplaza.hu (továbbiakban: Eladó) részéről, hogy a megrendelő (továbbiakban: Vevő) az ÁSZF-ben írtakat magára nézve kötelezően elfogadja. Ezt a Vevő a kosárba helyezett termékek megrendelésekor is elismeri a jelölőnégyzet kipipálásával.

Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) az ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Weboldal keretében történő aktivitására a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz.

 Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa, amennyiben ezeket publikusan, az oldal látogatói számára elérhetően közzéteszi az oldalon, ugyanakkor a módosítás csak a módosítást követően leadott megrendelések vonatkozásában hatályos.

A Vevő a „Fizetek” gomb lekattintásával küldheti el megrendelését, és ezzel kezdeményezi az általa kiválasztott termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését az Eladóval. Az Eladó által a rendelésről automatikusan küldött e-mail nem minősül visszaigazolásnak, csak a Vevő számára nyújt információt arról, hogy az Eladó értesült a Vevő megrendelési szándékáról. Amennyiben az Eladó 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést, létrejön az adásvételi illetve a szállítási szerződés, melynek értelmében a Vevő a vételár – és adott esetben a szállítási költség - megfizetésére, az Eladó a megrendelt termék leszállítására köteles, a Vevő azonban a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint gyakorolhatja elállási jogát.

 

2. Szállítási feltételek

2.1 Szállítási módok

Az áruházban vásárolt termékek átvételére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

* személyesen 1023 Budapest, Lajos u. 37.  címen (H-P: 09-18 Szo.: 10-14 óráig, előzetes egyeztetés alapján)

* kiszállítással az ország egész területén

* postai utánvéttel az ország egész területén

2.2 Szállítási határidők és egyéb körülmények

Az Eladó várhatóan a megrendelés visszaigazolását követő 2-3 munkanapon belül szállít(at)ja ki a megrendelt terméke(ke)t, illetve biztosítja azok személyes átvételét. A visszaigazolásban megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű, az Eladónak a szerződés teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére. Az Eladó kezdeményezésére az Eladó és a Vevő közös megegyezéssel ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhat.

Csomagjaink kiszállítását a megrendelés leadásakor megjelölt harmadik személy  végzi.

A csomagok minden esetben értékbiztosítással kerülnek kiszállításra (ez egyaránt érdeke az Eladónak és a Vevőnek is). Ennek díja a kiszállított eszköz árától függ, azonban a szállítási díjat az Eladó a megrendeléskor közli a Vevővel.

A Vevő a megrendeléskor választja ki a termék átvételének, ill. a kifizetésének módját, amitől a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el.

Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul a termék átadása, vagy a Vevő a kiszállított termék vételárát nem tudja megfizetni, úgy a termék visszaszállításra kerül az Eladó telephelyére. Ez esetben az Eladó, a visszaszállítás költségét is – amely megegyezik a szállítás költségével – kiszámlázza a Vevő felé.

 

3. Fizetési lehetőségek

A Vevő a megrendelt termékeket a következőféleképpen fizetheti ki:

* Előre utalással – kiszállítás esetén;

* Készpénzben – az áru személyes átvételkor az Eladó telephelyén vagy a 'Kapcsolat'-ban megadott üzletben;

* Utánvéttel – kiszállítás esetén (az árut készpénzben fizeti ki a futárnak);

* Bankkártyával – internetes fizetéssel, vagy az üzletben személyesen.

* Banki előreutalással, mely esetben a vásárlásról szóló számla másolatát e-mailben/faxon az Eladó elküldi a Vevőnek. Az átutalásos számla teljesítésére 8 munkanap áll rendelkezésére. Az utalás teljesítésétől számított 2 munkanapon belül a termékek feladásra kerülnek a Vevő által megadott szállítási címre.

* Kreditekkel -  A Vevő a termékek árát ún. kredittel is kiegyenlítheti. A Vevő kreditet a Webáruházban történő aktivitások esetében a kreditszabályzatban foglaltak szerint szerezhet. Az Eladó bármikor jogosult a kreditszabályzat egyoldalú módosítására. A kredittáblázatban szereplő díjak a szolgáltatást terhelő közterheket is tartalmazzák. Az Eladó adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Vevő kreditjeiről, és a Vevő saját profiljában ellenőrizheti a még rendelkezésére álló krediteket. A termék vételára részben is fizethető kredittel.  Amennyiben a Vevő regisztrációja bármely okból megszűnik, az Eladó semmilyen esetben nem téríti vissza a Vevő kreditjeinek ellenértékét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Vevő Webáruházhoz történő hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért. Az Eladó a kreditek felhasználásra időbeli korlátot szabhat. Abban az esetben, ha az Eladó él ezzel a lehetőséggel, Vevőt - megfelelő határidő tűzésével - a regisztráció során megadott e-mail címen és a Webáruházban profiljába történő belépést követően értesíti erről.

* Kuponok – az Eladó a kupon meghirdetésekor közli a beváltás feltételeit.

 

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy bármely terméke árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy az áruházban lévő bármely termék forgalmazását ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A termékek árának, paramétereinek változtatásai a webáruházban történő megjelenítés időpontjától lépnek életbe, és a már megrendelt termékekre nem vonatkoznak.

 

4. Az Eladó elállásának joga

Amennyiben az Eladó 8 munkanapon belül áruhiány vagy a választott termék megszűnése miatt nem tudja a várható szállítási határidővel a Vevő felé a megrendelését teljesíteni, úgy a megrendelés teljesítésétől elállhat (ajánlati kötöttség).

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is – részben vagy egészben - elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor

Amennyiben az Eladó nem tudja a megrendelt terméket szállítani, helyettesítő terméket ajánl, ami ár/érték arányában, főbb paramétereikben megegyezik az eredetileg megrendelt termékkel. A Vevőt az eredetileg választott termék megrendelése nem kötelezi az Eladó által ajánlott termék megvételére, illetve az Eladó ez esetben nem kötelezhető az eredeti megrendelés teljesítésére.

Az Eladó összes ajánlata a készlet erejéig érvényes, és minden esetben függ az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó a vásárlást visszaigazoló automatikus e-mail-t követő, szállítási idővel megjelölt, konkrét szállítási adatokat tartalmazó visszaigazoló e-mail kiküldésével tekinti a szállítási szerződést a részéről elfogadottnak.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó törekszik a Webáruház folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárólag a hatályos jogszabályok adta keretek között vállal felelősséget tevékenységért, és – amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik - kizárja a felelősségét a Webáruház hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Webáruház üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Eladó kifejezetten kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő által megadott elérhetőségek hibásak  és emiatt a kiszállítás nem lehetséges, és a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a helytelenül megadott adatokból adódó költségeket az Eladó kiszámlázza a Vevő felé.

 

5. A Vevő elállásának joga

A Vevő a megrendeléstől annak visszaigazolásáig bármikor, az Eladóval kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül – figyelemmel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ára – indoklás nélkül elállhat.

A Vevő elállási jogát írásbeli nyilatkozat eljuttatásával gyakorolhatja az Eladó felé a fajatek@fajatekplaza.hu email címen vagy postai levélben . Ha a Vevő eláll az Eladóval kötött szerződéstől, akkor a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költségeket, ugyanakkor a vételáron túl visszajár a Vevőnek a kézbesítéssel felmerült költség is.

A Vevő a sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, és a kipróbáláson túli használattól mentes) terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a terméket az Eladóhoz a Spatrend Kft 2096 Üröm Kőbánya u. 16 címre, az Eladó pedig az elállás közlését követő 14 napon belül, de kizárólag a termék visszajuttatását követően köteles visszafizetni a Vevőnek  a vételárat és az alapárfekvésű szállítási költséget. A személyesen átvett termékek esetében az Üzemeltető szállítási díjat értelemszerűen nem fizet vissza. A visszafizetés módja megegyezik a Vevő által választott fizetési móddal.

Amennyiben a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg számára átadott tételt, az Eladó a hiányzó tételekért díjat számít fel a Vevőnek. Ennek mértéke egyedi elbírálás alapján a hiányzó részek, illetve az eszköz állapotának megfelelően kerül megállapításra.

Az Eladó a Vevő elállása esetén fenntartja a jogot arra, amennyiben a visszaszállított eszközön olyan amortizációs jelek, külsérelmi nyomok, karcolás, törés található és/vagy a termék működésképtelen (nem rendeltetésszerű használat következményeképpen), hogy a Vevő vásárlástól való elállását elutasítsa.

A szavatossági jogok és a jótállás érvényesítését kivéve az utánvéttel vagy portósan visszaküldött termékek átvételére az Eladónak nincs lehetősége, azt minden esetben visszaküldi a feladónak.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék olyan zárt csomagolású fogyasztási cikk, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontás után nem küldhető vissza, és a termék csomagolását felbontotta, és/vagy használatát már megkezdte.

 

6. Jótállás és szavatosság

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevő a kijavítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A megrendelt termékekre az Eladó Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállal.

Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül a Vevő a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb két hónapon belül köteles tájékoztatni az Eladót, lehetőleg írásban a fajatek@fajatekplaza.hu címen. A Ptk. 6:159. §-ban meghatározott kellékszavatossági sorrend szerint az Eladó a terméket a Vevő választása szerint elsősorban kijavítja vagy kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a Vevő választása szerint árengedményt ad, vagy a Vevő a vásárlástól elállhat, és kérheti a termék vételárának visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító vagy az Eladó a terméket a Vevő választása szerint kijavítja vagy kicseréli, azonban a termék hibáját ebben az esetben a Vevő köteles bizonyítani. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Eladót, illetve a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a Vevőt.

A Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testülethez is fordulhat az alábbi postai címen: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

7. A jelen Szerződés megszűnése

A Vevő bármikor kérheti a regisztrációja törlését a profiljában és az Eladó elérhetőségein, azonban leadott megrendelés esetén a törlési igény nem azonos az elállási jog gyakorlásával.

Amennyiben a Vevő 2 évet meghaladó időtartam elteltéig nem lép be a Webáruházba, az Eladó törli a regisztrációt, és valamennyi a vevői profilhoz tartozó adatot és információt. Az Eladó törölheti a regisztrációt és valamennyi, a vevői profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Vevő megszegi a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Weboldal egészét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben Jelen ÁSZF megszűnéséről Vevőt értesíti.

 

8. Adatvédelem

A Vevők személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

Budapest, 2014. október 3.