Szabályzatok

Felhasználási szabályzat

Felhasználási szabályzat

Bartolucci Fajátékpláza webáruház

 

A Spatrend Kft. (2096 Üröm, Kőbánya út 16., fajatek@fajatekplaza.hu továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett fajatekplaza.hu domain alatt elérhető Bartolucci Fajátékpláza webáruház (továbbiakban: Webáruház vagy Weboldal) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás bármely elemének számítógépén történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi

Felhasználási szabályzat

keretében meghatározott használati feltételeket:

1. Amennyiben Ön a Webáruházban vásárol, az alábbi linken elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak Önre!

2. Az Üzemeltető a regisztrált felhasználók számára lehetőséget nyújt az általa meghatározott keretek között a felhasználó által generált tartalmak Weboldal keretén belül történő elhelyezésére. Az Üzemeltető ezen tartalmakat saját döntése alapján vagy a jogszabályban meghatározott módon történő jelzés esetén a valószínűsíthetően jogsértő, vagy érdekeit sértő tartalmat szükség esetén eltávolítja.

3. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa az Üzemeltetőnek megküldött szöveges tartalom és fénykép a „Ti küldtétek” menüpontban az Üzemeltető által nyilvánosságra hozatalra kerül. A felhasználó a szöveges tartalomra és a fényképre vonatkozóan a Weboldalon történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben korlátlan, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged az Üzemeltetőnek. Felhasználó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedésére jogosult. Felhasználó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen rajta kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával. A szöveges tartalommal és a fényképekkel kapcsolatos adatkezelési igények az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken érvényesíthetőek.

Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni, és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

4. A felhasználó az általa kedvelt termékeket kedvencnek jelölheti, és az így kialakított termékek listájából egy automatizmus segítségével közvetlen linket képezhet, mely linket saját levelezője használatával bárkinek elküldheti.

5. Az Üzemeltető jogosult - akár előzetes figyelmeztetés nélkül - a felhasználó regisztrációját törölni, továbbá a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Az Üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.

6. A Felhasználót terheli a felelősség a Weboldallal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Weboldal kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható.

7. Az Üzemeltető törekszik a Weboldal folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Weboldal hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Weboldal üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

8.Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Weboldal keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Magazin bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

9.A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Budapest, 2014 október 3.